Результати пошуку

#державні підприємства
Як за допомогою приватизації збільшити інвестиції в економіку України?

Продаж державних підприємств іноземним інвесторам сприятиме залученню приватних інвестицій, які є ключовим рушієм економічного зростання. При цьому успішність залучення інвестицій залежить від методу приватизації та того, хто саме буде новим власником підприємства.

Такого висновку дійшли аналітики Центру економічної стратегії, автори аналітичного бріфу «ЯК ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИВАТИЗАЦІЇ ЗБІЛЬШИТИ ІНВЕСТИЦІЇ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ?».

На базі іноземного досвіду та досліджень практик приватизації в Україні автори записки серед факторів, що сприятимуть успішній роботі державного підприємства після продажу приватному інвестору наводять наступні:

 • Купівля підприємства іноземним інвестором;
 • Відсутність попередніх зв’язків покупця з діяльністю та менеджментом компанії;
 • Заміна попереднього менеджерського персоналу;
 • Мінімізація контролю та частки підприємства у власності держави після приватизації;
 • Збільшення конкурентного тиску внаслідок втрати державної підтримки та вирівнювання правил гри;
 • Надання гарантій та повага до прав власності покупців державних підприємств;
 • Прозорість угоди та зменшення інформаційної асиметрії.

Зокрема, дослідження[1] ефектів приватизації в Україні свідчить: в середньому за 6 років державні підприємства змогли наростити продуктивність на 16-18%. Ефект від приватизації для підприємств, придбаних іноземними покупцями був на 17-33% вищий порівняно з підприємствами, придбаними вітчизняними власниками. Важливо відмітити, що цей ефект був значно слабшим для підприємств, придбаних власниками з офшорних країн та Росії.

Зараз, коли в Україні стартувала нова хвиля «великої» та «малої» приватизації, говорити про обсяг інвестицій із стовідсотковою впевненістю зарано, точно оцінити їх обсяг стане можливим через 5-10 років. Однак нова процедура із відкритими аукціонами позитивно впливає на конкуренцію під час продажу, а, отже збільшенню обсягу виручки за підприємство. При цьому найбільш сприятливим варіантом купівлі держпідприємства є його купівля інвестором а) з іншої країни; б) не пов’язаним із діяльністю підприємства; в) тим, що повністю змінить старий менеджмент.

Автори аналітичного бріфу стверджують: приватизація державних підприємств може стати джерелом притоку інвестицій як безпосередньо через придбання підприємства новим власником, так і завдяки додатковим інвестиціям, необхідним для реструктуризації переважно неефективних державних підприємств.

Відтак, автори роблять висновок, що приватизацією можна прискорити економічне зростання за таких умов:

 1. Активне залучення до приватизації іноземних інвесторів.
 2. Зниження рівня інформаційної асиметрії за допомогою залучення інвестиційних радників.
 3. Прив’язка системи фінансових та нефінансових стимулів для топ-менеджменту до виконання планів приватизації.
 4. Першочергово приватизувати підприємства, що працюють на конкурентних ринках.
 5. Держава не залишатиме собі у власності частки державних підприємств.

[1] Brown, J. D., Earle, J. S., Shpak, S., & Vakhitov, V. (2015). Is Privatization Working in Ukraine? New Estimates from Comprehensive Manufacturing Firm Data, 1989-2013. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2641200

 

4 Вересня 2018
Як подолати корупцію на державних підприємствах?

Проведення стовідсоткової приватизації державних підприємств є найбільш ефективним способом подолати корупцію у них. Цей метод долає джерело корупції – державну власність на підприємства, а не бореться з її наслідками.

Такого висновку дійшли аналітики Центру економічної стратегії, автори аналітичного бріфу «ЯК ПОДОЛАТИ КОРУПЦІЮ НА ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ?».

Автори проаналізували 3 типи можливих методів боротьби з корупцією на державних підприємствах – залучення силових органів, реформу корпоративного управління та приватизацію державних підприємств.

Як свідчать дані Національного антикорупційного бюро України, нереформована судова система не дозволяє цьому методу бути ефективним. Наприклад, лише за кількома справами щодо корупції на держпідприємствах виголошені судові вироки, немає жодного вироку щодо директора або іншої керівної особи державного підприємства. До того ж, силові структури фактично борються із наслідками корупції, але не усувають її причину.

Реформа корпоративного управління через створення незалежних наглядових рад допомагає державі усунути корупцію у вигляді «захоплення держави». Проте цей процес тривалий та не усуває ризиків повторного «захоплення».

Найефективнішим способом боротьби з корупцією на державних підприємствах є їх приватизація. Тільки приватизація дозволяє уникнути ризиків політичного впливу на підприємства в довгостроковій перспективі. Адміністративна корупція може існувати й на приватних підприємствах, але тоді вона є проблемою приватного власника, а не населення країни, яке є кінцевим бенефіциаром за державної форми власності. До того ж, приватний власник може особисто контролювати стан справ на підприємстві, на відміну від громадян України, які діють через обраних представників або чиновників.

Загалом, українці вважають, що за державної власності підприємства часто розкрадають, чого приватний власник не допустить (73,71%). Водночас, на думку 85,61% респондентів, корупцію на державних підприємствах можна подолати і без приватизації, якби було таке бажання. Тому особливу увагу під час приватизації влада має приділяти комунікації із громадянами та роз’ясненню запобіжників можливих ризиків під час приватизації.

Дослідження було презентовано під час панельної дискусії «Чи є суспільний запит на прозору приватизацію?» у четвер, 12 липня.

10 Липня 2018
[проект] Приватизація: регіональний контекст

logos priv

Центр економічної стратегії закінчив 4 місячний комплексний проект із підтримки прозорості процесу приватизації державних підприємств у регіонах. Мета проекту – сформувати суспільний запит громадян на прозору та чесну приватизацію українських підприємств стратегічними інвесторами.

У ході проекту проведено:

 • дослідження громадської думки у містах розташування найбільших об’єктів із списку «великої» приватизації – Запоріжжі, Києві, Одесі та Харкові. На основі відповідей респондентів (працівників державних підприємств та не працівників) під час фокус-груп виявлено головні очікування та побоювання українців від приватизації;
 • 4 публічні дискусії та 2 тренінги для регіональних громадських організацій, активістів, медіа для підвищення обізнаності громадян про перебіг приватизації.

На думку більшості опитаних «ідеальна» приватизація – це:

 • гарантії модернізації підприємств, збереження робочих місць, виплати всіх боргів;
 • надання державі функцій часткового контролю за приватизованим підприємством;
 • прозорість фінансового стану підприємств, відкритість інформації про покупців;
 • контроль з боку Антимонопольного комітету;
 • незалежність радників;
 • недопущення покупців з Російської Федерації.

Водночас, існують регіональні особливості сприйняття та очікувань від продажу державних підприємств інвесторам. Зокрема, у Запоріжжі увагу приділяють питанням екологічної модернізації підприємств, в Одесі побоюються скорочень та вважають за потрібне укласти із новим власником інвестиційний договір для захисту своїх прав, а у Харкові наголошують на незалежності потенційного інвестора від політичних кіл та домовленостей.

За результатами дослідження та спілкування із громадськістю у регіонах запропоновані рекомендації для державних органів – основних стейкхолдерів процесу приватизації – щодо подальшої комунікації цієї теми.

Проект «Адвокація приватизації с фокусом на антикорупцію і регіональна активність в місцях розташування великих об’єктів» виконано Центром економічної стратегії у співпраці з Центром демократії та верховенства права в рамках проекту «Посилення коаліції РПР», який впроваджується за підтримки Європейського Союзу.

23 Червня 2018
Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні?

Чи виправдане володіння державою 3444 підприємствами з точки зору досягнення фінансових цілей? І чи є інші, більш важливі, цілі для держави, аніж отримання прибутку?

Відповіді на ці питання експерти Центру економічної стратегії пропонують у аналітичній записці «Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні?»

Держава може володіти підприємствами з двома основними цілями. Перша, фінансова, пов’язана із отриманням прибутку на вкладений капітал, друга — виконання певної соціальної місії.

Результати дослідження демонструють, що у 2016 році держава недоотримала 4,93 млрд грн прибутку від державних підприємств. У середньому, державні підприємства є менш прибутковими, ніж аналогічні приватні підприємства на 2.9 відсоткових пункти. Для аграрного сектору цей показник вищий у рази – державні підприємства цієї галузі генерують прибутку на 14,8 відсоткових пункти менше ніж приватні.

Варто наголосити, що прибутковість може бути нижчою з двох причин — субсидіювання виконання цілі, пов’язаної із соціальною місією, або через загальну неефективність підприємства. Відтак, має бути розроблена політика власності держави щодо виконання суспільно важливої функції державними підприємствами.

Ця записка продовжує дослідження Центру, присвячені приватизації та політиці державної власності.
Загальна рекомендація експертів щодо управління державною власністю – всі державні підприємства, які не створюють унікальної суспільної користі, мають бути приватизовані або ліквідовані. Як результат, приватизація призведе до зменшення корупції, збільшення інвестицій, створення нових робочих місць, підвищення продуктивності праці та, найголовніше, економічного зростання.

6 Грудня 2017
X