Результати пошуку

#Публічні фінанси
Аналіз проекту державного бюджету на 2016 рік

Проект бюджету на 2016 рік виглядає досить консервативним з точки зору помірного дефіциту, узгодженого напередодні з МВФ. Проте він передбачає низку структурних змін, які торкнуться як окремих доходів та видатків державного бюджету, так і більш широкої структури державних фінансів (децентралізація, зниження квазіфіскальних видатків тощо). Чи можна назвати ці зміни радикальними перетвореннями – чи косметичним коригуванням? Яким чином вони вплинуть на економічне зростання? Чи реалістичними є заплановані в бюджеті показники? Чи відбудеться насправді скорочення перерозподілу ВВП через бюджет?

15 Грудня 2015
Яким є оптимальний масштаб державних видатків в Україні?

Мета аналітичної записки «Чи є державні видатки в Україні занадто високими»  – дати відповідь на питання, чи є частка державних видатків у ВВП України занадто високою з точки зору ефективності використання обмежених економічних ресурсів країни.

За світовими стандартами, нинішній рівень державних видатків в Україні є високим. Україна входить до 10 країн з найвищою у світі часткою видатків державного сектора у ВВП. Водночас спроможність українського державного апарату ефективно витрачати таку велику частину економічних ресурсів країни викликає сумніви: у міжнародних рейтингах ефективності державного управління, якості регулювання та боротьби з корупцією Україна посідає дуже низькі місця у порівнянні з іншими країнами світу.

Таке неефективне використання обмежених ресурсів країни призводить до низького рівня економічного розвитку та бідності. Зменшення частки ВВП, яка перерозподіляється через державний сектор, та підвищення ефективності видатків державного сектору можуть стати для України потужним джерелом розвитку та економічного зростання.

2 Листопада 2015
Чи повинна ціна на газ бути ринковою

Мета аналітичної записки «Чи повинна ціна на газ бути ринковою» – дати відповідь на питання, чи доцільною є політика переходу від низьких регульованих цін на газ для потреб населення та опалення ‒ до ринкових.

Аналіз альтернатив (піднімати чи не піднімати тарифи на газ для населення до ринкового рівня) продемонстрував, що ринкові ціни на газ мають низку переваг перед регульованими тарифами з точки зору впливу на державні фінанси, енергоефективність, імпортозалежність, можливості для корупції та соціальну складову. Для того щоб ефективно реалізувати ці переваги, підвищення тарифів треба обов’язково поєднати із заходами-компенсаторами, які уможливили б фізичне скорочення споживання, а також забезпечили адекватний рівень платежів через механізми субсидій для малозабезпечених та роботи з неплатниками.

 

26 Серпня 2015
X