Аналіз проекту державного бюджету на 2017 рік – необхідність перегляду ефективності видатків залишається

Аналіз проекту державного бюджету на 2017 рік, який здійснили експерти Центру економічної стратегії (ЦЕС), показує, що в цілому цей документ передбачає втілення певних позитивних змін (зокрема, підтримує структурні зміни, необхідні для спрощення адміністрування податків та зменшення податкових пільг, містить спроби підвищити ефективність державних видатків), але водночас містить і ризики. За проектом зведеного бюджету 2017 року доходи державного сектору повинні дещо зрости, а рівень видатків залишиться на рівні 43% від ВВП (зведений бюджет із соціальними фондами). За дослідженнями ЦЕС це високий показник перерозподілу, і в умовах низької ефективності видатків та недостатньої інституційної спроможності держави він може пригнічувати економічний розвиток країни.

Щодо ризиків виконання бюджету, то існує ймовірність недоотримати частину доходів, зокрема, від приватизації, спецконфіскації та за окремими видами податків, що може привести до більшого дефіциту бюджету та потребувати більших обсягів запозичень.

Наші загальні рекомендації залишаються незмінними: для забезпечення фіскальної стабільності необхідно переглянути ефективність видатків бюджету та запровадити середньострокове планування.

Збільшення доходів уряд планує досягти за рахунок покращення адміністрування податків, підвищення ставок акцизу, скасування спеціального режиму оподаткування. При цьому існує ряд питань щодо реалістичності запланованих неподаткових доходів: це конфіскат (10,5 млрд грн), надходження від приватизації (17,1 млрд грн) і трансферти НБУ (трансферти можуть бути на 10 млрд грн меншими). Таким чином у 2017 році є ризик недоотримати як мінімум 1,4% ВВП доходів. Також існує імовірність недобору податкових надходжень у випадку повільнішого економічного росту, ніж передбачено урядовим прогнозом, що потребуватиме коригування видаткових статей бюджету.

Щодо структури видатків, у 2017 році вона мало чим відрізняється від структури 2016 року, підвищення заплановане в видатках на економічну діяльність з 3,3% ВВП до 4,1% ВВП за рахунок зниження частки освіти, соціального захисту та охорони здоров’я. Якщо порівнювати зі структурою видатків європейських країн (див. Рисунок 1), найбільш недофінансованими напрямками у 2016 році були охорона здоров’я (особливо видатки на медичні товари та обладнання), економічна діяльність та загальнодержавні функції (за винятком обслуговування боргу). За проектом 2017 року видатки на економічну діяльність дійсно наблизилися до європейського рівня, проте на охорону здоров’я та загальнодержавні функції видатки відносно ВВП зменшилися.

Натомість, видатки на охорону правопорядку та громадський порядок залишаються незмінно високими, і ми бачимо в цьому напрямку потенціал для оптимізації. Оптимізовані можуть бути також видатки на вищу освіту, певної економії можна досягти у соціальних видатках у довгостроковій перспективі, якщо запровадити пенсійну реформу та перевірку на нужденність.

Загалом урядовий проект бюджету на 2017 рік містить ряд позитивних сигналів: він підтримує структурні зміни, необхідні для спрощення адміністрування податків та зменшення податкових пільг, містить спроби підвищити ефективність державних видатків. Проте є і потенціал для удосконалення, оскільки бюджет характеризується досить високою інерційністю (структура як доходів, так і видатків не зазнає значних змін, за деякими винятками) та містить ризики недовиконання плану надходжень і як наслідок збільшення дефіциту.

Рисунок 1. Обсяги державних витрат за окремими напрямками в Україні та їх відхилення від витрат у країнах – нових членах ЄС

графік

* Сірі маркери позначають заплановані видатки за Бюджетом 2016 року зі змінами; сині маркери – за Проектом Бюджету на 2017 рік
** Категорії «Соціальний захист та пенсійне забезпечення», «Оборона» та «Обслуговування боргу» вилучені через відносно високі рівні відхилення від відповідних показників у країнах – нових членах ЄС

Джерела: Держказначейство, веб-портал Верховної ради, Євростат

«Щоб забезпечити реальну ефективність видатків та досягнення цілей бюджетних програм не на папері, а насправді, необхідно запровадити повноцінне середньострокове бюджетне планування. Воно дозволить фінансувати заходи та планувати діяльність в рамках кількох років, що більше відповідає тривалості проектів масштабних соціально-економічних перетворень. Це не означає, що бюджети не можна буде скоригувати у наступні періоди, але означає якісно інший підхід до витрачання коштів та цілеполагання в бюджетній сфері», – коментує Марія Репко, заступник директора ЦЕС.

Назад до розділу "Події"
Файли для завантаження
штрих

Контактна особа

штрих

Форма реєстрації для участі

штрих

Усі поля обов'язкові для заповнення