fbpx

Про нас

Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики, заснований у травні 2015 року. Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання. Центр здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над посиленням громадської підтримки реформ.

Наша місія

Мета

Ми досліджуємо державні політики та впливаємо на них, щоб допомогти країні досягнути стійкого та інклюзивного економічного зростання.

Методи

Ми робимо це, поєднуючи дослідження, практичні поради з покращення державної політики та адвокацію змін в інституціях та економічній культурі нації через суспільний діалог.

Наші принципи

 • Вільна та чесна конкуренція
 • Зменшення ролі держави за підвищення її ефективності
 • Верховенство права та захист приватної власності
 • Здорові та стабільні державні фінанси
 • Економіка, яка будується на засадах знань
 • Інформаційна прозорість та свобода слова

Наша візія

Ми хотіли би бачити процвітання України та добробут її громадян, реалізовані через стійке інклюзивне економічне зростання.Наші досягнення

Наш маніфест

завантажити маніфест (PDF, 2мб)


Наша мрія – побачити Україну через 5 років такою:

Ефективність врядування в Україні оцінюється за індексом World Governance Indicators на рівні, середньому для країн регіону.

ВВП щороку зростає не менше, ніж на 5% на рік. ВВП на душу населення становить понад 5000 доларів.

Стабільне макроекономічне середовище. Інфляція стабільно нижча 6%, курс гривні гнучкий.

Кредитний рейтинг України підвищили до найвищого з «спекулятивних» рівнів – ВВ+, наступна сходинка – «інвестиційний» рейтинг.

Український фінансовий сектор інтегровано до загальноєвропейського, українці мають змогу користуватися послугами, доступними європейцям через діючий режим внутрішнього ринку у сфері фінансових послуг.

Більшість державних підприємств та усі державні банки приватизовані. Ті, що залишились у державній власності, управляються відповідно до найкращих практик корпоративного управління та рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку.

Скасовано мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, ринок землі працює. Серед тих, хто обробляє землю, зростає частка власників, натомість частка орендарів зменшується. Зростає кредитування під заставу землі. Як наслідок, зростають інвестиції, збільшується кількість робочих місць на селі.

Ринки транспорту та електроенергії лібералізовано та демонополізовано. Кількість операторів на кожному інфраструктурному ринку – більше п’яти. Запроваджено конкурентні принципи тарифоутворення в електроенергетиці та транспортній сфері. Усі заявки бізнесу та населення на підключення/приєднання до транспортної інфраструктури та електромереж задовольняються вчасно. Понад 90% населення охоплені регулярними послугами доступних пасажирських перевезень.

Наглядова рада

Томаш Фіала
голова
Наглядової ради
Олена
Білан
член Наглядової ради
Ярина
Ключковська
член Наглядової ради
Іван Міклош
член
Наглядової ради
Роман Сульжик
член
Наглядової ради

Наші напрямки роботи

У 2018-2022 роках ми фокусуємось на досягненні впливу на державну політику за такими напрямками:

Макроекономічна стійкість – це необхідний базис і для зростання, і для стійкості перед загрозами. Держава, в якій фінансові кризи відбуваються одна за одною, не зможе ані наздогнати за рівнем розвитку сусідів, ані опиратися зовнішнім ворогам та витримувати економічні шторми, ані забезпечувати добробут громадян. Пріоритетами мають бути бюджетна стійкість, цінова стабільність та стійкість фінансового сектору. Це створить безпечний фундамент для макроекономічних стимулів зростання економіки.

Зараз продуктивність праці українців нижча, ніж у сусідніх країнах-членах ЄС. На нашу думку, для зростання продуктивності в Україні насамперед потрібні інвестиції. Для комфортних умов інвестування потрібна відповідна політика держави щодо бізнесу. Інтеграція України в світову економіку, зокрема, через розвиток інфраструктури, створюватиме умови для підвищення продуктивності. Оскільки держава є менш ефективним власником, ніж приватний власник, приватизація теж сприятиме більшій продуктивності та залученню інвестицій.

Висока передчасна смертність, невелика тривалість працездатного життя, невідповідність освіти та навичок вимогам сучасного світу гальмує зростання добробуту українців. За показниками розвитку людського капіталу Україна посідає 50-те місце із 157 країн світу. Пріоритетами ЦЕС у людському капіталі є відповідність робочої сили потребам ринку праці шляхом продуманої міграційної політики, збільшення економічної активності громадян та підвищення рівня капіталу через якісну освіту та охорону здоров’я.

Для досягнення змін ми працюємо у двох вимірах:

Інституційні зміни

 • готуємо та випускаємо дослідницькі та аналітичні матеріали з питань економічної політики;
 • проводимо адвокаційну діяльність.

Культурні зміни

 • впливаємо на суспільну думку через медіа, формуючи уявлення про політики економічної свободи;
 • впливаємо на порядок денний політиків комунікаційними засобами;
 • впливаємо на медіа, формуючи економічний дискурс.

 

X