fbpx

Олександра Коломієць

старша економістка
Олександра Коломієць

Фахівець в галузі соціальної політики, економіки праці та трудових відносин, демографії. Здійснює аналіз державних політик, соціально-економічних наслідків політичних рішень, розробляє рекомендації для органів державної влади щодо їх удосконалення.

Професійний досвід

Досвід роботи аналітиком в Національному інституті стратегічних досліджень (НІСД) понад 15 років, роботи експертом, консультантом в наукових та аналітичних проєктах за тематикою соціальної безпеки, розвитку людського потенціалу, сімейної та демографічної політики. Написання аналітичних записок для Офісу Президента України, комітетів Верховної Ради, міністерств, апарату РНБО. Експертна оцінка законопроєктів для комітетів Верховної Ради, участь у роботі експертних рад, комісій, робочих груп при органах державної влади. Три роки досвіду роботи керівником наукового підрозділу, організації роботи наукового колективу відділу соціальної стратегії НІСД. Участь у написанні та редагуванні колективних наукових монографій, аналітичних доповідей.

Освіта

Отримала ступінь магістра адміністративного менеджменту на факультеті соціології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Сікорського». З 2007 по 2013 рр. навчалася в аспірантурі Національного інституту стратегічних досліджень за спеціальністю «економічна безпека держави». Захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему «Демографічні чинники забезпечення трудоресурсної безпеки в Україні».

X