fbpx

Фіскальні підсумки 2018 року

Фіскальні підсумки 2018 (pdf) Завантажити Фіскальні підсумки 2018 (pdf) (1.38 MB)

У 2018 році бюджетна політика не зазнала радикальних змін ані в доходній, ані у видатковій частинах.

Ці зміни попереду – у 2018 році Верховна Рада проголосувала за перехід країни на трирічне бюджетне планування і бюджет на 2019 рік вже приймали із врахуванням трирічного плану. Бюджет на 2020 рік може стати першим у ряді бюджетних документів, що враховуватиме стратегічні цілі державної політики та розподілятиме ресурси відповідно до пріоритетів, а не до практик, що склалися історично. Шанс на це має дати новий склад Верховної ради, який після виборів у жовтні буде голосувати за бюджет. За результатами виконання бюджету 2018 Україна все ще перерозподіляє через бюджет забагато коштів – близько 43% ВВП.  Економічне зростання могло би прискоритися, якщо б цей рівень став нижче 40%.  Цього можна досягти через розумнне планування: на розпорядників коштів у 2019 році чекатимуть функціональні перегляди бюджетних видатків.

Бюджет 2018, як і попередні бюджети, має як позитивні, так і негативні моменти. Основними серед них були:

Позитивні моменти:

 • Завдяки ревальвації гривні видатки на обслуговування боргу виявились на 12 млрд грн нижчими за очікувані, що сприяло зменшенню обов’язкових видатків бюджету.
 • Як і в 2017 році первинний баланс державного бюджету виявися позитивним – 56,2 млрд грн (1,6% ВВП).
 • Зменшення державного та гарантованого державою боргу з 72% до 61% по відношенню до ВВП.
 • Відсутність квазіфіскальних видатків, які у попередні роки складали 2-6% від ВВП.
 • Значне зростання видатків на оборону порівняно з попереднім роком, які у 2018 році сягнули 2,7% ВВП
 • Успішно профінансовані видатки пов’язані з реформами в освіті та охороні здоров’я. Освітню програму «Нова українська школа» та видатки на Національну службу здоров’я було профінансовано на 98% та 96% від плану.

Негативні моменти:

 • Розподіл видатків за функціональними категоріями все ще далекий від оптимального і свідчить про доволі повільний процес перегляду видатків та поліпшення їх ефективності, порівняно з країнами-сусідами у ЄС. Втім, чинна структура видатків за функціональною класифікацією бюджету відображає урядові пріоритети – значні видатки на оборону та соціальний захист є вимушеними та необхідними.
 • В черговий раз не виконуються надходження від приватизації: із очікуваних 21,3 млрд грн у 2018 році держава отримала лише 269 млн грн.
 • Сукупний обсяг видатків сектору ЗДУ залишається високим – на рівні 43,3%. Для прискорення економічного зростання Україні потрібно знизити дану категорію видатків до 37%.
 • 4-разова зміна державного бюджету Верховною Радою протягом року. Внаслідок цього відбувалось скорочення окремих категорій видатків та їх перерозподіл. Це свідчить про неефективне планування бюджету;
 • Місцеві бюджети вперше за останні 8 років стали дефіцитними: -8,2 млрд грн або 0,2% ВВП.
 • Додаткова потреба у джерелах фінансування протягом року. Через невиконання плану приватизаційних надходжень та недостатність коштів на ЄКР державі довелось додатково залучати кошти, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринках. Проблемою є те, що ці запозичення в майбутньому створюватимуть додаткові видатки на обслуговування боргів.

Загалом, аналіз бюджету 2018 року свідчить про важливість подальших кроків для забезпечення прозорості та передбачуваності державних фінансів. По-перше, потребують доопрацювання окремі категорії видатків та фінансування, адже цього року були бюджетні програми, що не виконувались та статті бюджету, що не принесли грошових надходжень. По-друге, потрібно переходити до трирічного бюджетного планування за бюджетною декларацією, що було закріплено у законі України №8044 про запровадження середньострокового бюджетного планування. Ухвалення цього законопроекту є досягненням у сфері державних фінансів, адже зробить бюджетний процес у наступні роки передбачуванішим та ефективнішим. По-третє, потрібно плавно зменшувати частку видатків СЗДУ по відношенню до ВВП, тому що теперішній рівень цих видатків -43,3% є надто великим для України.

 

X