fbpx

Як подолати неефективність комунальних підприємств?

28 Серпня 2020
Поділитись
Як подолати неефективність комунальних підприємств? Завантажити Як подолати неефективність комунальних підприємств? (1.02 MB)
Пресреліз Завантажити Пресреліз (520.38 KB)

В Україні існує близько 14 тисяч комунальних підприємств (КП). Ефективність їх діяльності, як і діяльності державних підприємств, яких в Україні близько 3,7 тисяч, страждає від політичного втручання. В цьому дослідженні ми сконцентрувалися виключно на комунальних підприємствах і товариствах, що знаходяться в обласних центрах України і підпорядковані міським радам (706 підприємств).

Об’єкт цього дослідження – комунальні унітарні підприємства в обласних центрах. Предмет – якість управління цими КП з боку органів місцевого самоврядування.  Ми не ставили за мету надати всеохоплюючі рекомендації, які б дозволили покращити операційну діяльність кожного з існуючих комунальних підприємств, в тому числі у регульованих сферах. Натомість, наша мета – визначити, як містам варто змінити підходи до управління активами громадян.

Раніше Центр економічної стратегії визначив, що державні підприємства є менш прибутковими за приватні на 2,9 відсоткових пункти[1], а комунальні підприємства є ще менш прибутковими (медіанна прибутковість КП прямує до нуля).[2]  Також монопольний статус майже не впливає на прибутковість КП.[3]

Комунальним підприємствам характерні від’ємна рентабельність власного капіталу і активів. Особливо це характерно для компаній, що надають послуги загального економічного інтересу (водо- тепло- і газопостачання, управління будинками, управління побутовими відходами) та громадського транспорту. В цих сферах більшість підприємств є комунальними. Вони надають житлово-комунальні послуги за регульованими тарифами та мають високий ступінь зношеності основних фондів. Незадовільний стан великої кількості таких КП в більшій мірі є наслідком проблем функціонування відповідних галузей.

Середній рівень рентабельності активів (ROА) для КП в обласних центрах за 10 років склав 0,03%, рентабельність власного капіталу (ROE) складає в середньому 0,05%, тоді як для компаній у сферах водопостачання, постачання електроенергії і газу і громадського транспорту ці показники є від’ємними і складають від -1% до -5% на трирічному горизонті.

КП фінансуються з публічних коштів. У 2019 році 68% проаналізованих нами КП в обласних центрах отримали 14,4 млрд грн бюджетних коштів (за виключенням КП в освітній сфері і сфері охорони здоров’я) – приблизно 8,2% видатків бюджетів відповідних міст. Сплата КП податків в бюджети міст не компенсує навіть сум поповнень статутного капіталу, що вже казати про вартість активів та недоотриманих громадою податків від землі та нерухомості, яке знаходиться в розпорядженні КП.

Загальними для всіх підприємств проблемами є наступні:

 • Нечітка політика власності
 • Надмірний політичний вплив
 • Неефективне управління активами

Ключовим аспектом підвищення ефективності управління комунальною власністю є її виведення з-під політичного впливу на місцевому рівні.

Відсутність реального впровадження реформи корпоративного управління на КП пояснюється як небажанням зменшувати корупційні можливості, пов’язані з діяльністю КП, так і ризиком втрати оперативного контролю над суб’єктом, за діяльність якого влада несе політичну відповідальність.

З метою вирішення вищезгаданих проблем ми пропонуємо застосувати наступні кроки на державному і місцевому рівнях.

В залежності від ролі підприємства для органів місцевого самоврядування ми пропонуємо різні підходи до різних КП.

 • Зокрема в сфері тих КП, які надають послуги загального економічного інтересу (забезпечують життєдіяльність міста) варто ставити за мету використання інструментів державно-приватного партнерства для залучення стратегічних інвесторів, з перспективою приватизації підприємств, які не є природньою монополією.
 • Природні монополії та транспортні КП варто робити привабливими для інвестицій шляхом реформи корпоративного управління. Основними аспектами реформи мають стати призначення наглядових рад з незалежними членами на КП з більш ніж 500 працівниками, вартістю активів більше 200 млн грн або чистим доходом більше 100 млн грн. Також на таких КП варто проводити щорічний незалежний аудит.
 • Різноманітні агенції у формі КП, що виконують функції місцевого самоврядування можуть бути не цікаві для приватизації і їх можна лише реорганізувати або ліквідувати та передати відповідні функції до виконавчих органів ради, інших організаційно-правових форм чи здійснювати закупівлю відповідних послуг на ринку.
 • Щодо решти комунальних підприємств, які працюють на конкурентних ринках (ринки, аптеки, офісні споруди, готелі тощо) варто провести приватизацію або ліквідацію КП та продаж активів.

Як бачимо, місцеві органи влади можуть покращити управління КП шляхом впровадження реформи корпоративного управління на найбільших з них – вартістю активів близько 118 млрд грн.

Залучити інвестиції та збільшити рівень конкуренції в містах можна, приватизувавши близько чверті КП балансовою вартістю близько 12 млрд грн.

Також ми пропонуємо наступні швидкі кроки для зменшення політичного впливу на КП. На державному рівні:

 • Зняти обмеження на встановлення зарплати керівникам КП
 • Заборонити депутатам міськрад працювати в КП
 • Запровадити обов’язковість наглядових рад на природних монополіях та найбільших КП
 • Посилити повноваження наглядових рад законом
 • Посилити АМКУ щодо контролю над створенням КП

На місцевому рівні:

 • Створити дієві наглядові ради в найбільших КП
 • Приватизація і ліквідація КП, що не несуть суспільної користі
 • Проводити щорічний незалежний аудит з публічною презентацією результатів

[1] Чи є державні підприємства менш прибутковими за приватні? – Центр економічної стратегії https://ces.org.ua/chy-ye-derzhavni-pidpryyemstva-mensh-prybutkovymy-za-pryvatni/

[2] Комунальні підприємства: продати чи залишити? https://voxukraine.org/uk/komunalni-pidpriyemstva-prodati-chi-zalishiti/

[3] Там само.

Дослідження створене завдяки фінансовій підтримці Atlas Network      

 

 

X