fbpx

Огляд бюджетної програми «Загальнодержавні заходи у сфері освіти»

Огляд МОН 2020 Завантажити Огляд МОН 2020 (1.29 MB)

У цій записці ми аналізуємо структуру витрат коштів за програмою Міністерства освіти і науки України «Загальнодержавні заходи у сфері освіти» на загальну суму 725 млрд грн (план 2020), або 1,5% витрат у рамках апарату міністерства. В основному програма покликана профінансувати друк шкільних підручників, але має добірку інших завдань, які стосуються інших сфер діяльності міністерства.

Рисунок 1. Витрати за напрямами програми 2201260 та загальна вага цих напрямів у програмі (зазначено у %) за 2019-2021 роки, тис. грн

Джерело: Бюджетні запити МОН

Ціль державної політики, на виконання якої працює програма:  випускники школи є самодостатніми, творчими та креативними особистостями, які мають ґрунтовні знання та володіють компетенціями, що потрібні у сучасному світі; випускники закладів вищої освіти є конкурентоспроможними фахівцями на ринку праці. Мета програми – здійснення загальнодержавних заходів у сфері освіти – ніяк не пояснює, через які механізми програма сприяє досягненню заявлених цілей політики. Показники результативності, обрані міністерством для опису цієї програми, не відповідають ані цілям державної політики, ані меті за напрямками витрачання коштів (що передбачувано, бо мета сформульована максимально розмито).

Ми пропонуємо упорядкувати програму через розділення напрямків програми за більш відповідними функціональними напрямками, змінити формулювання мети та, відповідно, цільових показників виконання програми.

Ми пропонуємо наступне:

Підвищити якість програмних документів: подавати їх у машиночитебельному вигляді, докладно описувати сутність та динаміку змін у аналітичній частині бюджетних запитів, обмежити кількість результативних показників програми змістовними та суспільно важливими замість поточного суто формального підходу;

Перенести частину напрямків використання коштів за бюджетною програмою до інших, більш відповідних бюджетних програм МОН;

Створити нову бюджетну програму з інклюзивної освіти із відповідними результативними показниками;

Привернути увагу засобами державної політики до проблеми підготовки та видання підручників, як-от недостатній рівень конкуренції як на етапі конкурсу, так і на етапі видання, неналежна якість викладеного матеріалу, проблеми процедури експертизи.

X