fbpx

Як стимулювати до співпраці бізнеси та університети?

Співпраця між універами та бізнесом презентація Завантажити Співпраця між універами та бізнесом презентація (1.73 MB)
Як сприяти співпраці між університетами та бізнесом? Завантажити Як сприяти співпраці між університетами та бізнесом? (853.22 KB)
Пресреліз Завантажити Пресреліз (276.14 KB)

Співпраця між університетами та бізнесом (СУБ) має дуже важливе значення для розвитку людського капіталу та економічного зростання у світі. Така співпраця зближує навчальний заклад та компанії, що дозволяє краще розподілити та співставити навички в економіці й призводить до ефективнішого розподілу праці та підвищення продуктивності.

Для того, щоб краще зрозуміти СУБ в Україні (наскільки широко розповсюджена співпраця між університетами та бізнесом в Україні, які види співпраці є найпоширенішими, чому вона відбувається в одних випадках, а не в інших, з якими бар’єрами стикаються бізнес та університети та яким є вплив СУБ), ми здійснили опитування експертів. Загалом проведено 15 співбесід з експертами – 5 представниками бізнесу, 5 представниками університетів та 5 представниками державних установ у сфері освітньої політики, щоб дізнатись як про їхній особистий досвід співпраці, так і про їхній погляд на загальний стан СУБ в Україні. Також ми проаналізували міжнародний досвід та теорію, щоб порівняти, чи збігаються вони з українськими.

Існують різні рівні співпраці залежно від того, наскільки глибокою є взаємодія. Насправді навіть незначне партнерство може принести величезну користь кожній зацікавленій стороні у цих відносинах: студентам, викладачам, адміністрації університету, компаніям та всій економіці.

Як правило, СУБ поділяється на співпрацю в науково-дослідній діяльності та співпрацю в освіті. Науково-дослідні роботи є більш поширеними, оскільки їхні результати більш наочні та швидкі, ніж від СУБ у сфері освіти. Однак СУБ в освіті стає дедалі популярнішою, здебільшого вона пов’язана з розробкою навчальних програм, підвищенням мобільності студентів і викладачів, стимулюванням навчання впродовж життя та підприємницької освіти.

Для університетів стимулами до співпраці є такі чинники:

  • потреба в підвищенні працездатності студентів шляхом надання практичного досвіду;
  • залучення до університетів більшої кількості (та талановитих) студентів;
  • розуміння важливості досліджень, оскільки нові відкриття, пристрої чи інші види інновацій можна безпосередньо та негайно застосувати та впроваджувати у виробництво, щоб допомогти людям, які цього потребують;
  • доступ до фінансування.

Для бізнесу важливими факторами є:

  • особисті відносини, які можуть сприяти розвитку компанії в майбутньому;
  • попит на продуктивних співробітників у міру того, як навчальні програми стають більш пристосованими до потреб ринку та збільшується поінформованість про компанію серед студентів;
  • поліпшення корпоративного іміджу, оскільки інвестиції в освіту приносять користь усьому суспільству.

Факторами, які зазвичай обмежують співпрацю, є брак зв’язків, недостатнє фінансування, культурні відмінності (дані, отримані під час інтерв’ю експертів, також підтверджують, що це вирішальний фактор, який може призвести до припинення співпраці), внутрішні характеристики, як-от політики нерозголошення інформації.

Як сприяти співпраці між університетами та бізнесом в Україні? 

СУБ розвинена в Європі, особливо в Німеччині з її дуальною системою освіти. Ця система поєднує навчання в навчальному закладі та на робочому місці. Навчальні програми також розробляються спільно.
На жаль, дуальна система є лише крихітною часткою в українській системі освіти через погано розвинену законодавчу базу, недовіру бізнесу до української освіти та низьку схильність до ризиків. Вона здебільшого реалізується в закладах професійно-технічної освіти, оскільки вони в основному зосереджуються на STEM спеціальностях.

Загалом різні види співпраці дозволені в Україні та здійснюються на регулярній основі. Наприклад, студенти мають пройти стажування (виробничу практику) в компанії або в державних структурах за своєю спеціалізацією, щоб отримати ступінь (хоча часто це зобов’язання є простою формальністю, і в реальності стажування не відбувається або студент зайнятий не за спеціальністю). У співпраці з бізнесом можуть організовуватися різні лабораторії, так звані наукові парки, конференції, форуми, школи або конкурси.
Завдяки такій співпраці багато студентів можуть знайти добру роботу, отримувати конкурентну зарплату, здобути кращу освіту. За свідченнями з інтерв’ю, багато університетів одержували фінансування на дослідження, розробляли нові матеріали, залучали більше студентів тощо. Однак опитані експерти скаржаться на слабку співпрацю через бюрократію, недостатню мотивацію з обох сторін, брак фінансування та персоналу, який може реалізувати нові проєкти.

Ми пропонуємо кілька рекомендацій щодо стимулювання та вдосконалення співпраці. Податкові кредити або зменшення податкового навантаження можуть надаватися тим підприємствам, які співпрацюють, надають фінансування або наймають недавніх випускників; розширення фінансової автономії може мотивувати університети до залучення коштів та покращення ефективності; дерегуляція, зменшення бюрократії, верховенство права і захист прав власності та інші важливі заходи можуть принести велику користь такій співпраці.

 

Дослідження проведене в рамках гранту Leadership Network for Change Collaboration Grant, який адмініструє Стенфордський центр з питань демократії, розвитку та утвердження верховенства права (CDDRL) Leadership Network for Change, який в свою чергу фінансується Luminate Group.


 

 

 

X