fbpx

Як малим та середнім підприємствам України стати національними та глобальними чемпіонами?

Як малим та середнім підприємствам стати національними та глобальними чемпіонами? Завантажити Як малим та середнім підприємствам стати національними та глобальними чемпіонами? (1.37 MB)
Пресреліз Завантажити Пресреліз (413.34 KB)
Презентація Mittelstand Завантажити Презентація Mittelstand (3.23 MB)

Малі та середні підприємства є основою будь-якої національної економіки. Економіка з високою часткою сильних малих та середніх підприємств (МСП) користується декількома перевагами, такими як інклюзивне та стале зростання та економічне зростання, засноване на знаннях та інноваціях. МСП також є більш гнучкими та інтегрованими у спільноти.

У Німеччині розвиток потужного сектору МСП (відомого як Mittelstand) призводить до появи «прихованих чемпіонів», які сприяють економічному успіху країни.

У даній роботі ми вивчаємо ключові внутрішні фактори управління ресурсами в компаніях, які відносяться до Mittelstand, та політики, які сприяли успіху німецького сектору МСП, а також можливість застосувати німецький досвід в Україні.

Наш документ базується на кабінетному дослідженні, попередніх дослідницьких проектах Інституту економічних досліджень (Київ), візитах до німецьких МСП та органів, що займаються розробкою політик, а також глибинних інтерв’ю з українськими та німецькими політиками та бізнесом.

Що стосується України, то існують загальні фактори, які необхідно враховувати при розробці стратегічних політик для МСП, включаючи низький рівень довіри та відносно слабке верховенство права, політичну та економічну нестабільність. Ці довгострокові обставини мають сильний вплив як на державне управління, так і на управління бізнесом.

Щоб сформулювати рекомендації для українських політик у сфері МСП, ми проаналізували розвиток бізнесу від індивідуального підприємництва до перетворення у міжнародного чемпіона. По-перше, ми порівняли абсолютну і відносну кількість населення і бізнесу за останні роки для обох країн, за які доступна інформація. Показник діючих підприємств на 1000 населення в певний момент часу демонструє як готовність, так і здатність керувати бізнесом або бути підприємцем. Тоді ми проаналізували причини, чому більше підприємств досягають успіху та / або ростуть у Німеччині, ніж в Україні на кожному рівні.

Незважаючи на те, що структура малих і середніх підприємств та індивідуальних підприємців в Україні схожа на структуру Німеччини, українському сектору МСП не вистачає можливостей і продуктивності, які могли б призвести до успішності на національному або міжнародному рівні. Зокрема, Україна істотно відстає у кількості малих та середніх компаній, які успішно працюють на міжнародних ринках.

Таким чином, після проведення порівняльного аналізу сектору МСП Німеччини та України на кожному розмірі та рівні ринку, ми пропонуємо рекомендації, які допоможуть збільшити частку підприємств, які здатні та готові розвиватися до вищого рівня, аж до розпочатку експортної діяльності:

Для потенційних та нових підприємців:

 • Розробка довгострокової політики Міністерства освіти і науки та Міністерства економічного розвитку і торгівлі, що буде направлена на пожвавлення існуючих інноваційних та наукових парків у університетах та створення нових.
 • Надання реформованим кластерам університетів необхідного рівня автономії та свободи взаємодії з можливими стейкхолдерами.
 • Фінансування впровадження відповідного кластерного управління та заочне залучення науковців до їх роботи.
 • Фінансування консультативної підтримки кластерів.
 • Підтримка кластерів базується на принципах співфінансування, стабільності, об’єктивної продуктивності та реалістичних цілей.
 • Підтримка ідей інноваційних та конкурентних стартапів серед студентів шляхом долучення бізнесу до навчального процеса, особливо в технічних галузях.
 • Впровадження програм заохочення українських трудових мігрантів та інших уразливих груп населення до започаткування власного бізнесу.

Для створення суб’єкта господарювання:

 • Уніфікація системи податкової системи, спрощення переходу від мікро- до малого підприємства, включаючи зміну правової форми.
 • Мікрогранти та мікрокредитування повинні розподілятися місцевими органами влади та українськими банками у співпраці з міжнародними фінансовими установами з метою мінімізації ризику неналежного розподілу коштів.
 • Об’єднання кредитування з програмами консультування або наставництва для пом’якшення ризиків неповернення кредитів.
 • Центри підтримки інновацій для МСП можуть бути створені в регіонах України через міністерський офіс з розвитку МСП у співпраці з Всесвітньою організацією інтелектуальної власності та місцевими стейкхолдерами та з використанням передового досвіду Німецького агентства Mittelstand 4.0. Основну увагу слід приділяти менш економічно розвиненим регіонам або типам поселень.

Для зростання до національного рівня і розширення ринку:

 • Розширення можливостей співпраці та мереж для малих і середніх підприємств (бізнес-асоціацій, робочих рад, технологічних парків тощо) для вивчення нових можливостей для бізнесу, надання їм не тільки консультаційних послуг, але й повноваження щодо спільного прийняття рішень у процесі вироблення політики.
 • Підвищення використання цифрової інфраструктури та її оновлення за межами великих міст.
 • Компенсація дефіциту персоналу та невідповідності навичок, наприклад, створення програм спільного професійного навчання з технічними університетами за підтримки бізнес-асоціацій.
 • Обмін інформацією про найкращі практики механізмів підтримки бізнесу на місцевому та регіональному рівнях з метою більш ефективного використання повноважень та фінансових ресурсів, що надаються місцевим органам влади в рамках децентралізації.

Для виходу на зовнішній ринок:

 • Заохочення компаній розвивати власний бренд, а не надавати послуги аутсорсингу при виході на зовнішні ринки.
 • Заохочення розширення за кордоном через створення дочірніх компаній при збереженні штаб-квартири, R&D та виробництва в Україні.
 • Подальші заходи з валютної лібералізації для полегшення експортних операцій.
 • Розвиток сталих можливостей з працевлаштування для робочої сили та менеджерів, які мігрували, чи, які знають іноземні мови завдяки короткострокової освітньої та трудової мобільності.

Розвиток конкурентоспроможного сектору МСП на основі рольової моделі Mittelstand може допомогти Україні вирішити економічні та соціальні проблеми, такі як монополізація, безробіття та нерозвиненість окремих регіонів. Це відкрило б шлях до більш інклюзивного та стійкого економічного зростання в країні.

X